Az előző évben útjára indított drog prevenciós programsorozat tovább folytatódik a 2016/2017 –es tanévben is. Az első alkalommal 2016. november 10 –én a 6. osztályosok ismerkedtek meg a szenvedélybetegségek fajtáival, káros hatásaival és azok következményeivel. Szó esett még a nemet mondás számos variációjáról is.
Bővebben...
(2016. október 15.)
Reggel gyülekeztünk az iskolaudvaron. Sajnos az időjárás miatt a tervezett futást nem tudtuk megvalósítani, így a programot az úti beszámolónkkal kezdtük.
A tízórai után az előzetesen kialakított csapatok megkapták a menetlevelüket és indulhatott a játékos versengés. Az 1.-2. és a 3.-4. évfolyamon 8-8 állomáson, a felső tagozaton 10 állomáson várták a hetedikes tanulók mentortanáraikkal a versengő csoportokat. Tehát egyszerre 26 helyszínen folyt a versengés. A feladatok a kiállítás anyagával és az előadáson elhangzottakkal voltak kapcsolatosak, de összeállításukkor figyelembe vettük az életkori sajátosságokat is. De azért a figyelmesebbek több pontot tudtak gyűjteni. S ím, egy kis ízelítő a feladatokból:
• A tornacsarnokban felépített akadálypálya segítségével próbáltuk megízleltetni, hogy mennyire nem volt egyszerű felkapaszkodni a Solymos várába, illetve milyen akadályokkal kellett megküzdeni a Tordai hasadékban.
Bővebben...
(2016. október 3.)
Először elővettük az előkészítő órán megírt fogalmazásainkat, és megbeszéltük, mennyire teljesültek az elképzeléseink. Ezt követően a gyerekek kitöltötték az értékelő lapot, majd végigvettük a 4 nap eseményeit. Összegyűjtöttük a kirándulás során készült rajzokat, fogalmazásokat, fotókat, és napok szerint rendszereztük azokat. Végül az iskola központi faliújságjára felraktuk a kiállítási anyagokat. Az esti összejövetelen a szülők már megtekinthették a képes beszámolónkat.
Bővebben...
(2016. szeptember 29.)
Reggel nagy fájdalommal vettük tudomásul, hogy elérkeztünk a kirándulásunk utolsó napjához. Első megállónk Erdély fővárosa, Gyulafehérvár volt. Megtudtuk, hogy a város névadója Szent István királyunk által idehelyezett püspök volt. A város neve onnan ered, hogy a fehér mészkőből épült római kori falmaradványok alapján az itt letelepedő szlávok Belgrádnak (= Fehérvárnak) nevezték el. Nevének előtagja arra emlékeztet, hogy ez a hely egykor az erdélyi gyula székvárosa volt. A szakemberek véleménye szerint az elmúlt kétezer évben ez a harmadik vár ezen a helyen. Az első a római castrum, a második a Gyula által épített “fehérvár”, amelynek építésénél a castrum alapjait és köveit használták fel és az idők igényeinek megfelelően alakítgatták a középkor folyamán. Az utolsó nagyobb átalakításokat ezen a váron Bethlen Gábor végeztette, megépítve 1615 és 1627 között a most is látható délkeleti és délnyugati bástyákat.
Bővebben...
(2016. szeptember 28.)
Reggeli után Erdély legnagyobb fejedelmének, Bethlen Gábornak a szülőházát tekinthettük meg. Egy rendhagyó történelemóra keretén belül megismerhettük a nagy fejedelem életútját, küzdelmes életét, dicsőséges tetteit. Néhány gyerek kis időre korabeli jelmezekbe bújhatott, akiknek köszönhetően még inkább átélhettük a kor hangulatát, életérzését. A szerzett ismereteinket egy totó segítségével azonnal próbára tehettük. Tízórai után megnéztünk egy dokumentumfilmet, melyből információt kaptunk Böjte Csaba munkásságáról. Látogatásunk végén nagyrabecsülésünk jeléül koszorút helyeztünk el a Veres bástya falán.
Bővebben...
(2016. szeptember 27.)
Reggeli után buszra szálltunk, és első programként Nagyszalonta központi parkjában megkoszorúztuk Kossuth Lajos szobrát. Úgy gondoltuk, ,,kossuthos” iskolaként nem mehetünk el úgy a városból, hogy ne tisztelegjünk iskolánk névadójának szobra előtt.
 
 
Ezt követően a temetőbe vettük az irányt, ahol meglátogattuk Szél Kálmánné, született Arany Julianna sírhelyét, A síron a magyar irodalom egyik legszebb sírverse olvasható:
Bővebben...

(2016. szeptember 26.)

Kora reggel elindultunk.

Még a határ átlépése előtt megalakítottuk a csoportokat. Ehhez egy ,,komoly” matematikai feladatot kellett megoldanunk. Mindenki kapott egy számot, amit később a névsorolvasás helyetti számbavételkor is tudott használni.
Bővebben...
(2016. szeptember 19.)
Az intézmény valamennyi tanulójának bevonásával témanapot tartottunk az iskolában a kirándulást megelőzően.
Aszfaltra rajzoltuk magyarságunk jelképeit. A legsikeresebb alkotásokat jutalmaztuk is.
Bővebben...
(2016. szeptember 5-23.)
 
Már szeptember elején elkezdtük a felkészülést az utazásra.
Természetesen megbeszéltük az utazással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, szabályokat, vállalásokat. Beszélgettünk arról, hogy hogyan illik viselkedni egy külföldi kiránduláson.
Bővebben...

A HATÁRTALNUL! pályázat célja külhoni, magyarok által lakott területek felkeresése, megismerése, kapcsolatok kialakítása ott élő tanulókkal.


Utazásunk céljának mi Erdélyt választottuk. A pályázatot még az előző tanévben benyújtottuk és megnyertük.

Bővebben...

1. oldal / 2

 
 
Go to top