A MEZŐKERESZTESI KOSSUTH

LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

MUNKATERVE

 

2016/2017

 

 

 

 

Készítette: Bakai Béláné

a DÖK munkáját segítő pedagógus

 

 

Iskolánk diákönkormányzata elsődlegesen a tanulók érdekeinek képviseletére jött létre. Jogvédelmi funkciója mellett azonban fontos a szabadidős programszervezési, közösségszervezői tevékenysége. Programjainkat a hagyományok ápolásával, ugyanakkor új feladatok, célok kitűzésével tervezzük.

A diákönkormányzat tagjai: az iskola valamennyi tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulója

A diákönkormányzat vezetősége: az osztályközösségek által választott képviselők / 2-2 fő /

A diákönkormányzat vezetősége havonta egyszer ülést tart. Itt megbeszélik az esetlegesen felmerülő problémákat, értékelik az adott hónapban végzett munkát, és megtervezik a következő hónap programjait. A tagok részletesen tájékoztatják osztályaikat az elhangzottakról.                                                                                                               

A diákönkormányzat célja: 

- Olyan ifjúsági szervezet létrehozása, melyben a tagok, és rajtuk keresztül az iskola diákjai örömmel és aktívan vállalnak feladatokat, saját kreatív ötleteikkel állnak elő, a megvalósításban is tevékenyen részt vesznek, és ezáltal személyiségüket és környezetüket fejlesztik. 

- Az együttműködés ösztönzése, gyakorlati tapasztalatok megosztása. 

- A résztvevők számára közös célok és irányelvek felállítása. 

- Az iskola diákságának szabadidős programok tervezése, szervezése, lebonyolítása és megvalósulásának értékelése. 

- Vallási és politikai semlegesség jellemezze a diákönkormányzat munkáját. 

A diákönkormányzat feladata: 

- Szervezi a közösség életét, tevékenyen részt vesz a munkatervben előirányzott programok lebonyolításában. 

- Éves munkatervet készít. 

- Beszámol tevékenységéről a választó közösségnek. 

- Megfogalmazza a problémákat. 

- Véleményalkotás minden olyan kérdésben, mely az intézmény diákságát érinti. 

- Javaslattétel a gyermekeket és ifjúságot érintő helyi döntések meghozatala előtt. 

- Egészséges életmódra való ösztönzés. 

- A másság és önmaguk elfogadására nevelés.

TERVEZETT PROGRAMOK

a 2016/2017-es tanévre

 

 

SZEPTEMBER                                                                               

·         Alakuló ülés   

·         Vezetőség megválasztása

·         Házirend felülvizsgálása

·         Az éves munkaterv összeállítása, programjavaslatok                                                                                                                    

·         Faliújság dekorálásának beosztása

·         Használt elemek és mobiltelefonok gyűjtésének megszervezése

·         Diákközgyűlés

OKTÓBER                                                                                           

·         Tök jó délután (Töklámpásfaragó - verseny )

·         Színházlátogatás

·         DÖK ülés

NOVEMBER   

·         Igények felmérése nyári táborozásra 

·         Színházlátogatás 

·         Családi sportdélután

·         Vetélkedő                                                                  

·         DÖK ülés

DECEMBER                                                                                           

·         Mikulás-disco felsősöknek

·         Mikulás délután alsósoknak

·         Karácsonyi teremdekorálási verseny

·         Karácsonyi ünnepség

·         DÖK ülés

JANUÁR                                                                                                 

·         Korcsolyázás

·         A félév értékelése

·         Farsang előkészítése

·         Nyári tábor szervezése / folyamatos/

·         DÖK ülés

FEBRUÁR                                                                                                

·         Farsang

·         Színházlátogatás

·         DÖK ülés

MÁRCIUS                                                                                                

·         Családi sportdélután

·         Színházlátogatás

·         Kézműves foglalkozás

·         DÖK ülés

ÁPRILIS                                                                                                   

·         Tavaszi kirándulás

·         Tavaszi teremdekorálási verseny

·         Az iskola udvarának takarítása a Föld világnapja alkalmából

·         DÖK ülés

MÁJUS                                                                                                      

·         Tábori előkészületek

·         DÖK ülés

JÚNIUS                                                                                                     

·         Diákönkormányzati nap

·         DÖK ülés

·         Éves munka értékelése

AUGUSZTUS

·         Táborozás

 

A DÖK vezetőségének tagjai:

2.a  Hegedűs Hédi, Tóth Hédi

2.b  Buzás Dóra, Kerekes Dorka

3.a  Sárosi Mihály, Király Lőrinc

3.b  Juhász Vanda,Molnár Kende

4.a  Kántor Bence, Török Bálint

4.b  Andrássi Viktor, Buzás Balázs

5.a  Okos Laura, Kunder Izabell, Széplaki Dóra

5.b  Báki Patrícia, Horváth Kitti

6.a  Kocsordi Vanda, Takács Tekla

6.b  Áfra Noémi, Páricsi Annamária

7.a  Nógrádi Petra, Medve Noémi

7.b  Holló Orsolya, Oravecz Enikő

8.a  Ábrahámi Zoé, Ispán Bernadett a DÖK elnökhelyettesei

8.b  Széplaki Bianka a DÖK elnöke,Makkai Orsolya, Berengyán Enikő

 

DÖK munkáját segítő pedagógus:

Bakai Béláné

 
 
Go to top